GIÁO DỤC - DU HỌC

Xây dựng chuẩn đầu ra cho ngành Tài chính Kế toán trường ĐH Nguyễn Tất Thành

Trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa với nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, ngành giáo dục nước ta đang đứng trước yêu cầu về đổi mới cơ bản và toàn diện trong giáo dục đại học. Điều đó đồng nghĩa với việc các cơ sở đào tạo cần xây dựng và thiết lập chương trình đào tạo cụ thể, phù hợp và đáp ứng nhu cầu nhân lực của xã hội.  Để nâng cao chất lượng trong công tác giảng dạy và thực hiện chủ trương của Đảng đề ra, ngày 15/04  khoa Tài chính – Kế toán trường ĐH Nguyễn Tất Thành đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến xây dựng chuẩn đầu ra cho các ngành thuộc khối kinh tế tại trường.

Những góp ý từ phía doanh nghiệp trong công tác xây dựng chuẩn đầu ra cho khoa Tài chính – Kế toán

Hội thảo được tổ chức nhằm lấy ý kiến đóng góp từ phía doanh nghiệp để đánh giá tiêu chuẩn về năng lực nghề nghiệp, kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành, khả năng nhận thức và giải quyết vấn đề, công việc mà người học có thể đảm nhận sau khi tốt nghiệp. Từ đó, đi đến thống nhất để ban hành, công bố chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo cho các ngành đúng với năng lực người học. Qua đó tăng cường cơ hội gắn kết và hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu thực tế của thị trường lao động đang cần.

Nhiều ý kiến đưa ra từ phía các doanh nghiệp được đánh giá trên cơ sở thực tiễn, phù hợp tình hình thực tại. Ngoài các ý kiến cho rằng nhà trường cần chú trọng hơn nữa trong việc nâng cao năng lực nghề nghiệp, tạo môi trường giúp sinh viên cọ xát thực tế…thì những kỹ năng cơ bản đặc thù của ngành nghề liên quan đến soạn thảo văn bản, làm việc nhóm, giao tiếp…cũng nên được đẩy mạnh.

Công tác đánh giá, phát triển, đổi mới trong chương trình đào tạo là việc làm thiết thực, thường xuyên không chỉ riêng ngành Tài chính – Kế toán mà hầu hết tất cả các ngành học tại ĐH Nguyễn Tất Thành.  Điều này cho thấy, việc nâng cao chất lượng giảng dạy cả về đội ngũ giảng viên lẫn chương trình học luôn được nhà trường chú trọng và trở thành mục tiêu hàng đầu, nhằm đảm bảo được các lợi ích của người học, của nhà trường, gia đình và xã hội.

To Top