Trung tâm cấp cứu 115 TP. HCM tuyển dụng

T.Tùng - 1/8/2019 8:34:52 AM
Nếu bạn là SV vừa tốt nghiệp ĐH chuyên môn Điều hành; Kế hoạch tài chính và Tổ chức hành chính thì ứng cử ngay nhé!

 

Trung tâm cấp cứu 115 TP. HCM tuyển dụng

 

Số lượng: 29 vị trí

 

Vị trí: Chuyên viên các phòng: Điều hành; Kế hoạch tài chính và Tổ chức hành chính.

 

Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học với chuyên môn phù hợp với vị trí ứng tuyển.

 

Thời hạn nộp hồ sơ:10/1/2019

 

Địa chỉ nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức – Hành chính, Trung tâm cấp cứu 115 TP. HCM. Địa chỉ: 266A Lý Thường Kiệt, Quận 10, TP. HCM.