Việc làm

  • Hãy sống và làm việc như loài ngỗng trời Hãy sống và làm việc như loài ngỗng trời
    Sống trẻ - 12/02/2019 11:18

    Bài viết này vốn là của một doanh nhân, nó sẽ giúp tất cả chúng ta học thêm bài học từ “hiểu biết” của loài ngỗng trời, và được nhìn từ khía cạnh công việc, sự nghiệp, thực sự rất có ích cho những người mới và sắp đi làm.