Việc làm

  • 3 điều nên tránh khi chọn việc làm thêm 3 điều nên tránh khi chọn việc làm thêm
    Cần biết - 02/10/2019 10:14

    Tìm việc làm thêm ngày càng trở thành xu hướng phổ biến của SV vì giúp trang trải một phần chi phí đáng kể. Dưới đây là 3 sai lầm bạn cần tránh để tìm được công việc làm thêm để mang lại lợi ích tốt nhất cho bản thân.