Tuyển dụng

  • 8 kiểu đồng nghiệp đừng phí thời gian kết giao 8 kiểu đồng nghiệp đừng phí thời gian kết giao
    Cần biết - 11/07/2019 09:38

    Đồng nghiệp cũng là nhân tố tác động đến sự thuận lợi, phát triển công việc của bạn. Nếu may mắn bên cạnh bạn là những đồng nghiệp tốt thì bạn nên trân trọng bằng cách duy trì, xây dựng mối quan hệ đó ngày càng gắn kết và tốt đẹp. Còn với đồng nghiệp xấu, đừng mất thời gian kết giao vì bạn có thể gặp rắc rối, phiền não. Dưới đây là 8 kiểu đồng nghiệp bạn nên tránh kết giao, hãy cùng tham khảo nhé.