Tình Nguyện

  • Những ca trực Tết của sinh viên cảnh sát Những ca trực Tết của sinh viên cảnh sát
    Thời sự - 03/02/2019 19:00

    Là sinh viên của Học viện CSND, trong 5 năm theo học ai cũng ít nhất một lần nhận lịch trực Tết. Với mỗi người sẽ có những trải nghiệm khác nhau, nhưng đấy đều là những kỷ niệm khó quên của những chiến sĩ tương lai này.