Thông tin doanh nghiệp

  • Nami Media: 7 năm gắn bó với sự kiện sinh viên Nami Media: 7 năm gắn bó với sự kiện sinh viên
    Cần biết - 28/08/2019 11:51

    NAMI MEDIA được thành lập từ giữa năm 2012 với Slogan “Dịch vụ từ tâm – Nâng tầm thương hiệu”. Trong những năm qua, NAMI MEDIA còn được biết đến là nhà tài trợ thân thiết của nhiều sự kiện sinh viên trên địa bàn Hà Nội.