Thông tin doanh nghiệp

  • 4 dấu hiệu bạn nên điều chỉnh chiến lược tìm việc 4 dấu hiệu bạn nên điều chỉnh chiến lược tìm việc
    Cần biết - 18/12/2018 14:11

    Bất kỳ ai khi xin việc đều mong muốn tìm được công việc phù hợp sớm nhất. Thế nhưng dù đã gửi hồ sơ đến nhiều nơi, bạn vẫn chưa có việc làm. Bạn có cảm thấy rằng chiến lược tìm việc của mình cần được thay đổi hay không?