Thông tin doanh nghiệp

  • Cơ hội nghề nghiệp rộng mở khi học Quản trị Khách sạn tại CHM Cơ hội nghề nghiệp rộng mở khi học Quản trị Khách sạn tại CHM
    Giáo dục - 12/08/2019 08:00

    Nếu bạn nghĩ rằng, học Quản trị Khách sạn chỉ có thể làm các công việc tại các khách sạn, nhà hàng... thì bạn đã nhầm. Nắm trong tay tấm bằng quốc tế về Quản trị Khách sạn tại Học viện Quốc tế CHM sẽ mở ra cho bạn chân trời rộng lớn với cơ hội nghề nghiệp đa dạng và không bị giới hạn.