Thời sự

  • Cán bộ trẻ thi tiếng Anh trên ứng dụng điện thoại Cán bộ trẻ thi tiếng Anh trên ứng dụng điện thoại
    Thời sự - 15/06/2019 07:06

    Điểm đặc biệt trong kỳ thi này nằm ở cách thức tham gia dự thi của thí sinh. Ngoài đăng ký và thi trên nền tảng website, thí sinh sẽ được trải nghiệm thi trên ứng dụng điện thoại mang tên MyAI English. Điều này sẽ giúp việc truy cập và làm bài thi của thí sinh trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.