Thời sự

  • Người trẻ gửi thông điệp "Yêu Tổ quốc" từ đất mũi Người trẻ gửi thông điệp "Yêu Tổ quốc" từ đất mũi
    Thời sự - 14/10/2019 05:23

    Hành trình tại tỉnh Cà Mau, gần 1.000 hội viên, thanh niên đã hát vang Quốc ca, Hội ca trên đội hình xếp bản đồ Việt Nam; trao 100 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân Đất Mũi và trao ngọn đuốc Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” cho đơn vị Tp. Hồ Chí Minh địa điểm tổ chức Hành trình tiếp theo…