Thời sự

  • Tuyên dương 129 bí thư chi đoàn giỏi cụm đồng bằng sông Hồng Tuyên dương 129 bí thư chi đoàn giỏi cụm đồng bằng sông Hồng
    Thời sự - 15/08/2019 12:26

    Tuyên dương 129 gương bí thư chi đoàn tiêu biểu là bí thư chi đoàn khối địa bàn dân cư thuộc các tỉnh, thành đoàn cụm đồng bằng sông Hồng và bí thư chi đoàn của 5 đơn vị quân đội có thành tích tiêu biểu trong hoạt động tại đơn vị được nhận bằng khen, giấy khen cấp tỉnh, thành đoàn và Ban Thanh niên quân đội; có mô hình, sáng kiến hiệu quả trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương, đơn vị.