Thời sự

  • Khởi xướng các ý tưởng tình nguyện vì cộng đồng Khởi xướng các ý tưởng tình nguyện vì cộng đồng
    Thời sự - 12/04/2019 05:39

    T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam vừa phát động cuộc thi "Ý tưởng sinh viên tình nguyện" năm 2019. Đây là lần đầu tiên có một cuộc thi quy mô lớn tập hợp các ý tưởng về tình nguyện nhằm tạo môi trường để hội viên, sinh viên rèn luyện, tham gia thực hiện phong trào "Sinh viên 5 tốt", cống hiến và trưởng thành.