Sáng tạo

  • Festival Khoa học Công nghệ trong sinh viên ĐH Đà Nẵng: Thổi bùng đam mê sáng tạo Festival Khoa học Công nghệ trong sinh viên ĐH Đà Nẵng: Thổi bùng đam mê sáng tạo
    Sống trẻ - 02/04/2019 20:54

    ĐH Đà Nẵng phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật TP Đà Nẵng tổ chức Festival Khoa học Công nghệ trong sinh viên ĐH Đà Nẵng (Festival IoT 2019). Đây là sự kiện hưởng ứng năm hành động 2019 lấy khoa học công nghệ làm trọng tâm để phát triển của ĐH Đà Nẵng, đồng thời góp phần xây dựng Đà Nẵng thành thành phố “thông minh”, khởi nghiệp sáng tạo.