Phim hay

  • Sống thật trong thời ảo Sống thật trong thời ảo
    Giải trí - 12/02/2019 11:19

    Hầu hết người trẻ ngày nay không sống trong một, mà trong hai cuộc đời: Thế giới thật và thế giới ảo. Hãy thưởng thức ba bộ phim sau đây và tự tìm cho bạn câu trả lời về mặt trái của tiện ích thế giới ảo.