Nhân vật

  • Khởi nghiệp khó 1, kể nghiệp khó 10 Khởi nghiệp khó 1, kể nghiệp khó 10
    Giáo dục - 12/02/2019 20:33

    “Khởi nghiệp đã khó, kế nghiệp áp lực còn khủng khiếp hơn, như là được giao một công trình, bạn phải làm cho lớn hơn và đẹp hơn chứ không được phép thất bại”, cô gái 8X Dương Thị Minh Tuệ, người kế nghiệp gia đình khi mới ngoài 20 tuổi, chia sẻ.