Làm đồ chơi từ rác thải

Làm đồ chơi từ rác thải

Môi trường xanh là dự án thiện nguyện do 50 sinh viên đồng hương Nghệ An và Hà Tĩnh của Trường ĐH Kinh tế quốc dân triển khai tại các trường tiểu học ở Hà Nội.

dochoi

Môi trường xanh là dự án thiện nguyện do 50 sinh viên đồng hương Nghệ An và Hà Tĩnh của Trường ĐH Kinh tế quốc dân triển khai tại các trường tiểu học ở Hà Nội.

Tại mỗi trường học, nhóm tình nguyện viên tổ chức các buổi học, xây dựng các tình huống mang thông điệp giúp học sinh ý thức về ô nhiễm môi trường, bảo vệ cây xanh và các nguồn tài nguyên thiên nhiên
Cũng trong dự án, các tình nguyện viên trực tiếp hướng dẫn học sinh cách làm, sáng tạo đồ chơi tái chế từ rác thải trong sinh hoạt

Theo Thanh niên