Khởi nghiệp

  • Xuất quân hành trình của các nhà Khởi nghiệp trẻ Xuất quân hành trình của các nhà Khởi nghiệp trẻ
    Sống trẻ - 11/10/2019 12:12

    Với chủ đề Du lịch có tên gọi “Why Vietnam?”, chương trình nhằm tuyên truyền, cổ vũ, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp sáng tạo trong thanh niên; tạo môi trường giúp thanh niên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm từ các chuyên gia trong lĩnh vực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.