Khám phá

  • Tết cổ truyền của người Hà Nhì Tết cổ truyền của người Hà Nhì
    Thời sự - 09/02/2019 09:50

    Người Hà Nhì sinh sống ở huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu được biết đến bởi sự phong phú, đa dạng về bản sắc văn hóa, trong đó có Tết cổ truyền “Hồ Sự Chà”.