Hàng trăm bài dự thi gửi về cuộc thi “An toàn giao thông qua góc nhìn sinh viên”

Hàng trăm bài dự thi gửi về cuộc thi “An toàn giao thông qua góc nhìn sinh viên”

Hiện nay, BTC đã nhận được hàng trăm bài dự thi của tất cả các bạn thanh niên, học sinh, sinh viên trên mọi miền tổ quốc gửi về hòm mail: antoangiaothongsvvn@gmail.com

BTC đã chọn lọc các bài để đăng trên trang web của cuộc thi: http://svvn.antoangiaothong.com/

Có rất nhiều bài không được chọn lựa đăng vì các lý do sau:

– Bài không đúng với nội dung thể lệ cuộc thi

– Nhiều bài có nội dung giống nhau hoặc copy từ các báo, trang mạng khác.

– Ảnh và video gửi về không đảm bảo chất lượng.

BTC sẽ nhận các bài dự thi đến hết giờ làm việc chính thức, ngày 10/12/2013.Ban tổ chức ( BTC ) không giải quyết các khiếu nại liên quan đến thời hạn gửi và nhận tác phẩm dự thi.