Đối thoại

  • Thay đổi nhỏ, hiệu quả to Thay đổi nhỏ, hiệu quả to
    Giáo dục - 08/06/2019 07:01

    Thay vì làm mô hình cho xong môn học, các sinh viên Thiết kế Công nghiệp (khoa Cơ khí Chế tạo máy, trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM) phải tự tay khảo sát thị trường, tìm hiểu nhu cầu khách hàng và lên ý tưởng thiết kế, sản xuất trực tiếp sản phẩm để đưa đi triển lãm báo cáo, tổ chức hội thảo chuyên ngành...