Đối thoại

  • Sinh viên thảo luận về “Tương lai của tiền tệ và ngành kiểm toán” Sinh viên thảo luận về “Tương lai của tiền tệ và ngành kiểm toán”
    Giáo dục - 22/08/2019 06:00

    Ngày 14 và 16/8/2019, tại TP. HCM và Hà Nội, Viện Kế toán Công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW) đã tổ chức hội thảo chuyên môn dành cho học viên với chủ đề “Tương lai của tiền tệ (tiền điện tử) và Tương lai của ngành kiểm toán”, nhằm cập nhật kiến thức chuyên môn và tăng cường kết nối cộng đồng học viên của ICAEW tại Việt Nam.