Chính trị - Xã hội

  • Hội vật làng Thủ Lễ ở Thừa Thiên Huế Hội vật làng Thủ Lễ ở Thừa Thiên Huế
    Thời sự - 13/02/2019 21:20

    Hàng năm vào ngày mồng 6, tháng Giêng từ sáng sớm, tại đình làng Thủ Lễ, các vị cao niên và trưởng các họ tộc trong làng đã tiến hành phần lễ nghi tôn nghiêm, thành kính mở đầu cho hội vật.