Bản tin Thực tập - Học bổng - Du học số 4

Liên Anh - Phạm Chi - 12/13/2018 7:58:36 PM
Rất nhiều suất học bổng ĐH Toronto, Canada và ĐH Hague, Hà Lan đang mở hồ sơ mời các ứng viên đăng ký tham dự.

 

Bản tin Thực tập - Học bổng - Du học số 4

Khoa Thông tin, ĐH Toronto, Canada thông báo dành nhiều suất học bổng “Mackenzie King” cho sinh viên quốc tế đăng ký học tại trường, năm học 2019 - 2020. Ứng viên hoàn thiện hồ sơ đến ngày 14/1/2019. Tham khảo thông tin học bổng tại: https://ischool.utoronto.ca.

 

Bản tin Thực tập - Học bổng - Du học số 4

ĐH Hague, Hà Lan cung cấp học bổng “World Citizen Talent” cho sinh viên quốc tế đăng ký tham dự các khóa đào tạo tại trường cho năm học 2019/2020. Ứng viên tham khảo thông tin học bổng tại: https://www.thehagueuniversity.com.