GIÁO DỤC - DU HỌC

Hội thảo Khoa học Quốc gia “Phát triển nguồn nhân lực KHXH&NV trong bối cảnh hội nhập toàn cầu

Nhằm đánh giá thực trạng, phân tích nguyên nhân và tìm giải pháp để phát triển nguồn nhân lực khoa học xã hội và nhân văn (KHXH&NV) đáp ứng yêu cầu hội nhập toàn cầu, ngày 22/09/2018, trường Đại học Văn Hiến phối hợp với Trường Đại học Thủ Dầu Một đồng tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia với chủ đề “Phát triển nguồn nhân lực Khoa học Xã hội và Nhân văn trong bối cảnh hội nhập toàn cầu”.

Sau khi thông báo về mục đích của cuộc hội thảo quốc gia, Ban Tổ chức đã nhận được gần 100 bài viết của các giảng viên, các nhà nghiên cứu đến từ các Trường Đại học, các viện nghiên cứu. Trong đó, Ban Tổ chức đã chọn được 32 bài viết để đưa vào kỷ yếu.

Nội dung các bài viết đề cập tới nhiều vấn đề trong nghiên cứu, đào tạo và quản lý trong lĩnh vực KHXH&NV trong bối cảnh chuyển đổi kinh tế-xã hội và hội nhập toàn cầu hiện nay như vai trò và tầm quan trọng của nguồn nhân lực khoa học xã hội và nhân văn trong bối cảnh hội nhập toàn cầu; Đóng góp các giải pháp nhất định cho những vấn đề liên quan đến việc phát triển nguồn nhân lực khoa học xã hội và nhân văn…

Phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt nhân lực chất lượng cao luôn là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và lâu dài của nhiều quốc gia đáng chú ý tại những quốc gia đang phát triển. Trong tiến trình công nghiệp hóa, phát triển và hội nhập quốc tế, nguồn lực con người được xác định là yếu tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Việt Nam là nước có nhiều lợi thế về nguồn nhân lực trẻ, dồi dào, đang ngày càng được quan tâm đầu tư nhằm nâng cao về trình độ và chuyên môn tay nghề. Tuy nhiên trong bối cảnh cách mạng khoa học kĩ thuật đang phát triển như vũ bão, cách mạng 4.0 đang được ứng dụng vào nhiều lĩnh vực của cuộc sống thì các doanh nghiệp theo hướng tối ưu hóa các vị trí cần nhân sự có chuyên môn rõ ràng. Do vậy, nhu cầu tuyển dụng thật sự của ngành KHXH&NV hiện rất nhỏ giọt. Nguyên nhân là Trong khi ngành khoa học xã hội nhân văn lại đào tạo kiến thức chung chung, khó áp dụng trong thực tế quản trị tại doanh nghiệp.

Theo kết quả một cuộc khảo sát các sinh viên đang theo học năm thứ 4, thứ 5 khối khoa học xã hội nhân văn tại một số trường ở Hà Nội, cho thấy: Chưa đầy 30% sinh viên rõ về công việc mình sẽ làm sau khi tốt nghiệp, 70% còn lại chưa hề có ý niệm công việc tương lai. Nhiều sinh viên còn không biết học để làm gì và sau này những kiến thức được học áp dụng vào lĩnh vực nào”.

Để đáp ứng nhu cầu nhân lực ngành KHXH&NV đòi hỏi chúng ta cần phải làm tốt công tác giáo dục đào tạo, nâng cao năng lực ngoại ngữ cho sinh viên …là một trong những nhân tố quyết định đến chất lượng nguồn nhân lực KHXH&NV trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

DUY QUANG

To Top