GIỚI TRẺ

Hội sinh viên Việt Nam tỉnh Kiên Giang được thành lập

Ngày 7/9, Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Kiên Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2018 – 2023 với khẩu hiệu “Sinh viên Kiên Giang bản lĩnh, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập, phát triển”, với sự tham gia của 200 đại biểu đại diện cho trên 9000 sinh viên của các trường ĐH, CĐ trên địa bàn tỉnh.

Đến dự có các đồng chí: Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam và Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang.

Sinh viên Kiên Giang bản lĩnh, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập, phát triển

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 05 trường đại học, cao đẳng với trên 9.000 sinh viên chính quy, trong đó có 02 trường có tổ chức Hội Sinh viên là: Cao đẳng Sư Phạm Kiên Giang, Cao đẳng Kiên Giang (Trường Cao đẳng Kiên Giang được công bố thành lập vào ngày 27/8/2018 trên cơ sở sáp nhập trường Cao đẳng Cộng đồng và trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Kiên Giang, trong đó trường Cao đẳng Cộng đồng Kiên Giang đã có tổ chức Hội Sinh viên cấp trường với tên gọi Hội Sinh viên Việt Nam trường Cao đẳng Cộng đồng Kiên Giang). Trong những năm qua, lực lượng sinh viên tỉnh Kiên Giang không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng. Ngoài nhiệm vụ chính là học tập, nghiên cứu khoa học, các bạn sinh viên rất tích cực và chủ động tham gia vào các hoạt động do các cấp bộ Đoàn, Hội tổ chức.

Anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Việc thành lập tổ chức Hội Sinh viên của tỉnh Kiên Giang nhằm tập hợp, lãnh đạo, định hướng chung cho các tổ chức Hội Sinh viên trên địa bàn tỉnh; đoàn kết, tập hợp rộng rãi các tầng lớp sinh viên trong tỉnh cùng phấn đấu học tập, rèn luyện vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh; tuyên truyền, phổ biến trong sinh viên các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, Pháp luật của Nhà nước; đại diện và chăm lo những quyền lợi hợp pháp, chính đáng của sinh viên; giúp sinh viên xác định rõ vai trò, vị trí của mình trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá quê hương, đất nước; giáo dục lý tưởng, truyền thống đạo đức, lối sống và ý thức pháp luật cho sinh viên; tạo môi trường giáo dục lành mạnh để sinh viên sinh hoạt, học tập, rèn luyện và hoàn thành nhiệm vụ học tập, góp phần giáo dục toàn diện đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường lao động, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng quê hương Kiên Giang ngày càng giàu đẹp.

Với khẩu hiểu hành động “Sinh viên Kiên Giang bản lĩnh, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập, phát triển”, nhiệm kỳ 2018 – 2023, Hội Sinh viên tỉnh phấn đấu thực hiện 11 chỉ tiêu cùng 3 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể: Triển khai hiệu quả Phong trào “Sinh viên 5 tốt”; tổ chức tốt các chương trình tư vấn, hỗ trợ sinh viên trong các ngày hội việc làm; Xây dựng công tác Hội sinh viên vững mạnh. Sự ra đời của tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Kiên Giang sẽ là bước đệm và động lực thúc đẩy sinh viên tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống anh hùng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa X và nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Đại hội ra mắt Ban Chấp hành Hội Sinh viên tỉnh khóa I với 23 đồng chí, đồng chí Lê Trung Kiên, Phó Bí thư tỉnh đoàn được bầu làm Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tỉnh Kiên Giang.

Hội phải là người bạn gần gũi, đồng hành với sinh viên

Phát biểu chỉ đạo đại hội, anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam cho rằng, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Kiên Giang chắc chắn sẽ trở thành mái nhà chung cho sinh viên toàn tỉnh rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Đồng thời, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đánh giá cao những hoạt động của các trường ĐH, CĐ đã có Hội Sinh viên và hoạt động của Ban Vận động thành lập Hội Sinh viên của tỉnh trong thời gian qua.

BCH Hội sinh viên Việt Nam tỉnh Kiên Giang ra mắt tại Đại hội.

Bên cạnh đó, anh Lê Quốc Phong lưu ý 3 nội dung chính trong thời gian tới gồm: Hội cần tập trung tuyên truyền để sinh viên, xã hội biết mục đích, ý nghĩa, nhiệm vụ của Hội. Thứ hai, Hội cần tăng cường nắm bắt tình hình và định hướng dư luận sinh viên.

Thứ ba, tập trung giáo dục đạo đức, lối sống và ý thức chấp hành pháp luật trong hội viên, sinh viên gắn với triển khai việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, anh Phong yêu cầu Hội Sinh viên tỉnh cần tích cực thu hút các nguồn hỗ trợ xã hội hóa, tạo điều kiện thuận lợi, sự ủng hộ của nguồn lực xã hội đối với công tác hội, có các giải pháp thiết thực hỗ trợ điều kiện học tập, sinh hoạt nâng cao thể chất, đời sống văn hóa, tinh thần cho sinh viên, đặc biệt là các sinh viên người dân tộc thiểu số, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên vượt khó học tập, rèn luyện. “Hội phải trở thành người bạn gần gũi của sinh viên, đồng hành chia sẻ và đáp ứng một cách tốt nhất những nhu cầu, lợi ích chính đáng của sinh viên”.

Nhiệm kỳ 2018-2023, Hội sinh viên tỉnh phấn đấu thực hiện 11 chỉ tiêu cùng 3 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể: Triển khai hiệu quả Phong trào “Sinh viên 5 tốt”; tổ chức tốt các chương trình tư vấn, hỗ trợ sinh viên trong các ngày hội việc làm; Xây dựng công tác Hội sinh viên vững mạnh. Sự ra đời của tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Kiên Giang sẽ là bước đệm và động lực thúc đẩy sinh viên tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống anh hùng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa X và nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Dịp này, BCH Tỉnh đoàn đã tặng bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong công tác vận động thành lập Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Kiên Giang. Trước đó, Đoàn đại biểu tham dự Đại hội đã viếng và dâng hương tại Tượng đài Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực – Người thủ lĩnh phong trào khởi nghĩa chống Pháp vào nửa cuối thế kỷ 19 ở Nam Bộ, Việt Nam.

To Top