GIÁO DỤC - DU HỌC

Trường ĐH Kinh tế TP.HCM công bố điểm trúng tuyển Khóa 44 đại học chính quy năm 2018

Căn cứ Kết luận của Hội đồng tuyển sinh Khóa 44, đại học chính quy tại phiên họp ngày 5 tháng 8 năm 2018, trường ĐH Kinh tế TP.HCM công bố điểm trúng tuyển Khóa 44 – Đại học chính quy, năm 2018 như sau:

Stt Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn
1 7220201_01 Chuyên ngành Tiếng Anh thương mại(*) 22.50
2 7310101 Ngành Kinh tế 20.70
3 7310101_01 Chuyên ngành Kinh tế học ứng dụng 20.70
4 7310101_02 Chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp 19.00
5 7310101_03 Chuyên ngành Kinh tế chính trị 19.00
6 7310107_01 Chuyên ngành Thống kê kinh doanh(*) 19.39
7 7310108_01 Chuyên ngành Toán tài chính(*) 19.20
8 7340101 Ngành Quản trị kinh doanh 21.40
9 7340101_01 Chuyên ngành Quản trị bệnh viện 18.00
10 7340115 Ngành Marketing 22.40
11 7340120 Ngành Kinh doanh quốc tế 22.80
12 7340120_01 Chuyên ngành Ngoại thương 22.60
13 7340121 Ngành Kinh doanh thương mại 21.70
14 7340201 Ngành Tài chính – Ngân hàng 20.00
15 7340201_01 Chuyên ngành Thuế trong kinh doanh 18.80
16 7340201_02 Chuyên ngành Quản trị hải quan – ngoại thương 21.20
17 7340201_03 Chuyên ngành Ngân hàng đầu tư 18.00
18 7340201_04 Chuyên ngành Thị trường chứng khoán 17.50
19 7340201_05 Chuyên ngành Quản trị rủi ro tài chính và bảo hiểm 18.00
20 7340201_06 Chuyên ngành Đầu tư tài chính 19.00
21 7340201_07 Chuyên ngành Tài chính quốc tế 21.30
22 7340301 Ngành Kế toán 20.40
23 7340403_01 Chuyên ngành Quản lý công 17.50
24 7340405_01 Chuyên ngành Hệ thống thông tin kinh doanh(*) 20.01
25 7340405_02 Chuyên ngành Thương mại điện tử(*) 21.21
26 7340405_03 Chuyên ngành Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp(*) 17.61
27 7380101_01 Chuyên ngành Luật kinh doanh 20.30
28 7380101_02 Chuyên ngành Luật kinh doanh quốc tế 20.50
29 7480103_01 Chuyên ngành Công nghệ phần mềm(*) 19.00
30 7810103_01 Chuyên ngành Quản trị lữ hành 21.60
31 7810201_01 Chuyên ngành Quản trị khách sạn 22.20
32 7810201_02 Chuyên ngành Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí 21.40

(*) là tổ hợp xét tuyển có môn nhân hệ số 2, quy về thang điểm 30.

Điểm chuẩn trúng tuyển của từng ngành, chuyên ngành bằng nhau đối với các tổ hợp xét tuyển; dành cho thí sinh THPT, khu vực 3. Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một) điểm, giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 (không phẩy hai mươi lăm) điểm đối với thang điểm 10 và tổng điểm tối đa các môn thi trong tổ hợp xét tuyển là 30.

Ngọc Anh

To Top