GIÁO DỤC - DU HỌC

Hội thảo “Giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư và nhà nước: Các vấn đề pháp lý và thực tiễn”

Trong mười năm gần đây, việc tham gia vào Tổ chức Thương mại thế giới cùng với hàng loạt các hiệp định thúc đẩy thương mại tự do khu vực, hiệp định đầu tư song phương cũng như áp dụng chính sách phát triển kinh tế phù hợp mang lại nhiều cơ hội thu hút đầu tư nước ngoài cho Việt Nam.

Trường ĐH Luật TP.HCM sẽ tổ chức hội thảo vào ngày 24/5.

Với sự gia tăng số lượng nhà đầu tư như vậy, sự gia tăng nguy cơ xảy ra tranh chấp giữa nhà đầu tư nước ngoài với chính phủ Việt Nam là tất yếu. Do đó, các diễn đàn nghiên cứu, trao đổi về vấn đề giải quyết tranh chấp đầu tư là rất cần thiết. Nhận thức về vai trò và tầm quan trọng về việc tìm hiểu các vấn đề trên,  Khoa Luật Quốc tế – Trường ĐH Luật Tp. HCM dự kiến tổ chức buổi hội thảo với chủ đề: “Giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư và nhà nước: các vấn đề pháp lý và thực tiễn”

Hội thảo sẽ được tổ chức vào 8h00 sáng ngày 24/5/2018 tại A905 Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh. Chương trình có sự tham gia của Ông Nguyễn Công Phú – Thẩm phán Toà ; Ông Châu Huy Quang – MCIARB Managing Partner, Công ty Luật Rajah & Tann; Bà Shannon Ta Yu In – Partner Công ty Luật Rajah & Tann; TS. Nguyễn Minh Hằng – Trưởng khoa Luật, ĐH Ngoại Thương cùng các giảng viên Khoa Luật Quốc tế Trường ĐH Luật TP. Hồ Chí Minh.

Đây là cơ hội để các chuyên gia cũng như các luật sư, trọng tài viên trong và ngoài nước cùng thảo luận về các cơ chế giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư nước ngoài và nước tiếp nhận đầu tư tập trung vào cả các cơ chế truyền thống cũng như các cơ chế mới được xây dựng trong luật đầu tư quốc tế gần đây.

Lê Thông

To Top