GIỚI TRẺ

Bầu Ban chấp hành TƯ Đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022

Hôm nay 12/12, ngày thứ 3 của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI có nhiều nội dung quan trọng, trong đó tập trung Bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Tại phiên họp sáng 12-12 (phiên thứ tư) của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI (Hà Nội), anh Bùi Quang Huy, Bí thư T.Ư Đoàn, trình bày đề án BCH T.Ư Đoàn khóa XI.

Anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn khoá X thông qua danh sách bầu cử BCH T.Ư Đoàn khoá XI

Bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI.

Trình bày đề án nhân sự ban chấp hành, anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh BCH T.Ư Đoàn khóa XI phải thật sự là một tập thể đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, thống nhất ý chí, hành động, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; có tầm nhìn chiến lược, có trí tuệ, tư duy đổi mới, sáng tạo.

Theo anh Huy, BCH T.Ư Đoàn khóa mới phải là đội ngũ tiêu biểu về tính xung kích, tính kỷ luật, ý chí, nguyện vọng của thanh niên cả nước; gắn bó với cán bộ, đoàn viên, thanh niên, quy tụ được sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đoàn; đủ uy tín, năng lực lãnh đạo tổ chức Đoàn trong giai đoạn phát triển mới.

Đại hội bỏ phiếu bầu BCH T.Ư Đoàn sáng 12-12.

Đội ngũ ban chấp hành khóa mới có số lượng và cơ cấu hợp lý để đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, tăng cường số lượng ủy viên ở các vị trí, địa bàn, lĩnh vực công tác quan trọng; bảo đảm tính kế thùa và phát triển, sự ổn định đội ngũ cán bộ chủ chốt trong nhiệm kỳ.

Giữ vững nguyên tắc, quy định, phát huy trách nhiệm, dân chủ, công khai, khách quan trong giới thiệu, đánh giá, lựa chọn nhân sự BCH T.Ư Đoàn; chống các biểu hiện cơ hội, tham vọng quyền lực, vận động, cục bộ, phe cánh, lợi ích nhóm và các biểu hiện tiêu cực khác.

Bên cạnh đó, phải đáp ứng các tiêu chuẩn: tinh thần yêu nước, trung thành, tận tụy phục vụ; cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; có hiểu biết về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật; có sức khỏe tốt, ngoại hình phù hợp.

Các đại biểu tiến hành Bầu ban chấp hành T.Ư Đoàn khoá XI.

Sau khi biểu quyết đề án, ĐH đã chia thành 20 tổ để thảo luận, cho ý kiến giới thiệu nhân sự BCH.

Tại tổ thảo luận số 8, anh Vũ Đức Tú (bí thư Đoàn khối doanh nghiệp trung ương) cho biết BCH T.Ư Đoàn khóa X giới thiệu ra đại hội 174 đồng chí, và sẽ bầu ra 151 ủy viên BCH T.Ư Đoàn khóa XI, đảm bảo số dư 15% theo quy định.

Các đại biểu biểu quyết bầu ban kiểm phiếu.

Về danh sách nhân sự, T.Ư Đoàn cơ cấu 37 – 38 đại biểu; bí thư tỉnh, thành đoàn là 67 đại biểu và 2 phó bí thư ở Hà Nội và TP.HCM; lực lượng vũ trang là 15 đại biểu, và còn lại là cán bộ Đoàn nòng cốt trong hội, đội, các cơ quan trung ương.

Anh Lê Văn Minh, bí thư Tỉnh đoàn Bà Rịa – Vũng Tàu, đề xuất các đại biểu phải nghiên cứu kỹ các đại biểu phải bầu BCH theo cơ cấu đã được đại biểu thông qua.

Chiều nay trong phiên họp thứ 5, đại hội sẽ công bố kết quả bầu BCH T.Ư Đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Chương trình hoạt động ngày thứ ba Đại hội Đoàn toàn quốc XI cụ thể như sau:

* Buổi sáng: Đại hội Phiên thứ tư.

– 8h00 – 10h45: Bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022:

+ 8h00-8h45: Trình bày, thảo luận, thông qua Đề án Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI.

+ 8h45-9h30: Thảo luận ứng cử, đề cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI (tại các tổ).

+ 9h30-9h45: Giải lao.

+ 9h45-10h00: Thông qua danh sách bầu cử.

+ 10h00-10h05: Bầu Ban kiểm phiếu.

+ 10h05-10h45: Bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI.

– 10h45-11h30: Tham luận của đại biểu Đại hội.

* Buổi chiều: Đại hội Phiên thứ năm.

– 14h00-14h30: Công bố kết quả bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

– 14h30-15h00: Báo cáo tổng hợp kết quả thảo luận Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X, Điều lệ Đoàn sửa đổi, bổ sung tại các tổ thảo luận.

– 15h00-16h00: Thảo luận, tham luận của đại biểu Đại hội.

– 16h00-16h30: Đại biểu cho ý kiến về Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X, Điều lệ Đoàn sửa đổi, bổ sung bằng phiếu.

* 17h00-19h00: Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI.

* Buổi tối:

– 20h00-22h00: Chương trình nghệ thuật “Khát vọng trẻ – Tổ quốc bốn mùa thanh xuân”.

To Top