GIỚI TRẺ

04 đồng chí được bầu vào Ban bí thư T.Ư Đoàn khoá XI

Tại hội nghị lần thứ nhất BCH T.Ư Đoàn khóa X tối 12/12, anh Lê Quốc Phong, Uỷ viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn khoá X, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam – đã tái đắc cử Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Ban bí thư T.Ư Đoàn khóa XI gồm có các anh chị: Nguyễn Anh Tuấn, Bùi Quang Huy, Nguyễn Ngọc Lương. Anh Nguyễn Anh Tuấn (sinh năm 1979) là người trẻ nhất trong Ban Bí thư T.Ư Đoàn khóa XI.

Hội nghị lần thứ nhất BCH T.Ư Đoàn cũng đã bầu 31  anh chị vào Ban thường vụ T.Ư Đoàn khóa XI. Trước đó, kết quả bầu cử 151 ủy viên BCH T.Ư Đoàn khóa XI đã được công bố vào cuối buổi làm việc chiều 12/12.

Danh sách Ban bí thư T.Ư đoàn khóa XI

1 – Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn khoá XI

2 – Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư T.Ư Đoàn khoá XI

3 – Bùi Quang Huy, Bí thư T.Ư Đoàn khoá XI

4 – Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn khoá XI.

TÓM TẮT TIỂU SỬ BÍ THƯ THỨ NHẤT BCH T.Ư ĐOÀN

Họ và tên: LÊ QUỐC PHONG

Ngày sinh: 03/05/1978 Quê quán: Hoàn Kiếm, Hà Nội Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 19/5/2000; ngày chính thức 19/5/2001

Trình độ học vấn: 12/12 Trình độ thạc sỹ: Thạc sỹ Sinh học Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ hiện nay: Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng khóa XII, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành T.Ư Đoàn khóa X, nhiệm kỳ 2012 – 2017; Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2013 – 2018.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

– Từ 9/1993 – 9/1995: Ủy viên BCH Đoàn trường THPT chuyên Lê Hồng Phong.

– Từ 3/1997 – 11/1999: Ủy viên BTV, Phó Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên trường Đại học Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh, Ủy viên BCH T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên TP Hồ Chí Minh.

– Từ 11/2002 – 12/2004: Bí thư Đoàn trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP Hồ Chí Minh, Ủy viên BCH T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Ủy viên Ban thư ký Hội sinh viên TP Hồ Chí Minh, Phó trưởng Phòng công tác chính trị trường Đại học Khoa học tư nhiên TP Hồ Chí Minh (từ 4/2003), Bí thư chi bộ Sinh viên, Ủy viên BCH Đảng bộ Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP Hồ Chí Minh,, Phó Bí thư Ban cán sự Đoàn Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh, Ủy viên BCH Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh.

– Từ 01/2005 – 9-2007: Ủy viên Ban Thường vụ Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh (từ 01/2005), Phó trường Ban Đại học chuyên nghiệp Thành Đoàn (từ 01/2005), Bí thư Ban Cán sự Đoàn Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh (từ 10/2005), Ủy viên BCH Đảng bộ Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh (từ 3/2006), Phó Chủ tịch Hội sinh viên TP Hồ Chí Minh (từ 01/2005).

– Từ 9/2007 – 4/2009: Phó Bí thư Thành Đoàn (từ 10/2007), Trưởng Ban Thanh niên trường học Thành Đoàn (từ 9/2007), Ủy viên BCH T.Ư Đoàn (từ 12/2007), Chủ tịch Hội Sinh viên TP Hồ Chí Minh (từ 4/2008), Phó Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam (từ 2/2009).

– Từ 04/2009 – 2012: Ủy viên BCH T.Ư Đoàn, Phó Bí thư Thường trực, Trưởng Ban Thanh niên trường học Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh (từ 9/2009), Phó Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Chủ tịch Hội Sinh viên TP Hồ Chí Minh.

– Từ tháng 7/2013: Thành ủy viên TP Hồ Chí Minh. – Từ tháng 3/2013: Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam khóa VIII, Bí thư Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP Hồ Chí Minh.

– Ngày 21/12/2013, tại Hội nghị BCH T.Ư Đoàn lần thứ 4 – khóa X, anh Lê Quốc Phong – Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn khóa X, Bí thư Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh được bầu làm Bí thư T.Ư Đoàn khóa X.

– Tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ IX diễn ra từ ngày 27-29/12/2013, đồng chí Lê Quốc Phong – Bí thư Trung ương Đoàn khóa X được bầu làm Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2013 – 2018.

– Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng diễn ra từ ngày 20-28/1/2016 tại Hà Nội, Anh Lê Quốc Phong – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam được bầu vào Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng. – Tại Hội nghị BCH T.Ư Đoàn khóa X ngày 21/4/2016, anh Lê Quốc Phong được bầu giữ chức Bí thư thứ nhất BCH T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

– Tại Hội nghị BCH T.Ư Đoàn khóa XI lần thứ nhất, ngày 12/12/2017, anh Lê Quốc Phong được bầu giữ chức Bí thư thứ nhất BCH T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa XI.

 

To Top