THEO DÒNG THỜI SỰ

Thành Đoàn TP. HCM triển khai 3 đề án và 5 chương trình ở nhiệm kỳ X

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. HCM lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 – 2022 diễn ra trong ba ngày, từ 11 – 13/11/2017, tại hội trường TP. HCM.

Tạo môi trường cho thanh niên rèn luyện, cống hiến, trưởng thành

Nhiệm kỳ 2012 – 2017 của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. HCM khép lại với nhiều kết quả và dấu ấn trên các mảng công tác. Công tác giáo dục được đầu tư đổi mới về nội dung và phương thức thực hiện, có bước đột phá trong thực hiện các sản phẩm tuyên truyền giáo dục tiệm, cận với xu thế hiện nay. Từng bước nâng cao hiệu quả, góp phần trau dồi lý tưởng cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, nâng cao ý thức công dân, cổ vũ lối sống đẹp trong tuổi trẻ TP. HCM. Các phong trào hành động cách mạng có nhiều điểm sáng trong thực hiện, phát huy tốt trình độ chuyên môn, tính năng động sáng tạo, tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên. Nhiều phong trào của Đoàn tiếp tục tạo ra sức lan tỏa trong xã hội, có giá trị nhân rộng, tạo thành mô hình cho phong trào chung của thanh niên cả nước. Tận dụng tốt các nguồn lực, có nhiều giải pháp mới trong giáo dục, chăm lo thiếu niên nhi đồng. Công tác xây dựng Đoàn được chú trọng, kiên trì tìm kiếm, triển khai giải pháp đối với những nội dung khó, tồn tại nhiều năm. Công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên có bước phát triển tích cực, với các mô hình cách làm phù hợp, từng bước có giải pháp tác động, tập hợp thanh niên thông qua mạng Internet. Thực hiện tốt công tác tham mưu, phối hợp, qua đó tạo thêm những điều kiện thuận lợi cho hoạt động Đoàn tại cơ sở. Phương thức chỉ đạo phong trào có sự đổi mới, chú trọng đặc trưng của từng khu vực, đối tượng.

Thanh niên TP. HCM xung kích trên mọi mặt trận, hoàn thành tốt 3 đề án và 5 chương trình ở nhiệm kỳ X.

Tiếp nối những thành công trong nhiệm kỳ IX, Đại hội đại biểu Đoàn TNSC Hồ Chí Minh TP. HCM lần thứ X đã đề ra phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh niên TP. HCM trong 5 năm tiếp theo. Chủ đề của Đại hội: “Tuổi trẻ TP. HCM khát vọng, xung kích, tri thức, bản lĩnh, xây dựng TP. HCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, xây dựng Đoàn vững mạnh”. Mục tiêu công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong 5 năm tới là tập trung giáo dục, bồi dưỡng thanh niên giàu lòng yêu nước, có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, có tri thức, sức khỏe, có ý thức tôn trọng pháp luật, có đạo đức và lối sống văn hóa, có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội. Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên trong tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng để tạo môi trường cho thanh niên rèn luyện, cống hiến, trưởng thành. Khẳng định rõ vai trò tổ chức Đoàn là người bạn đồng hành, kết nối, hỗ trợ và thúc đẩy sự phát triển của thanh niên về mọi mặt. Cổ vũ thanh niên thi đua học tập, khởi nghiệp, lao động sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ hiện đại. Đoàn kết, tập hợp rộng rãi các tầng lớp thanh thiếu nhi, nâng cao vai trò nòng cốt chính trị của tổ chức Đoàn đối với Hội Liên hiệp Thanh niên TP. HCM, Hội Sinh viên TP. HCM, thực hiện tốt vai trò phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong TP. HCM. Chủ động tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và chính quyền. Không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn.

Hỗ trợ ít nhất 50 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo thành công

Trong nhiệm kỳ mới, với khẩu hiệu hành động “Khát vọng – Xung kích – Tri thức – Bản lĩnh”, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. HCM sẽ thực hiện 10 chỉ tiêu. Cụ thể, 100% cán bộ, Đoàn viên và 80% thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền về các Nghị quyết của Đảng, của Đoàn. Cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ ít nhất 2.000 thanh niên hoàn lương, thanh niên sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng, thanh niên có nguy cơ vi phạm pháp luật, thiếu nhi chưa ngoan trở nên tiến bộ. Hỗ trợ ít nhất 10.000 ý tưởng, sáng kiến, đề tài của đoàn viên, thanh niên được áp dụng vào thực tiễn. Hỗ trợ ít nhất 50 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo thành công. Hằng năm, phấn đấu mỗi xã Đoàn hỗ trợ ít nhất một mô hình thanh niên làm kinh tế hiệu quả. Tư vấn hướng nghiệp cho 1,5 triệu thanh thiếu niên và giới thiệu việc làm cho 600.000 thanh niên. Triển khai thực hiện hiệu quả 30.000 công trình thanh niên các cấp. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, toàn TP. HCM có 700.000 đoàn viên. Hằng năm, phấn đấu đạt tỷ lệ 30% đoàn viên ưu tú được phát triển Đảng, 70% đảng viên mới được kết nạp từ đoàn viên ưu tú. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ có 3.000 cán bộ Đoàn – Hội – Đội được đào tạo trình độ trung cấp nghiệp vụ công tác thanh niên, trình độ lý luận chính trị.

Đồng thời, Ban Chấp hành Thành Đoàn khóa IX cũng đã trình Đại hội Đoàn TP. HCM lần thứ X các đề án, chương trình trọng điểm giai đoạn 2017 – 2022. Trong đó, có 3 đề án: Đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. HCM tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giai đoạn 2017 – 2022. Đề án Thành Đoàn TP. HCM tham gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2017 – 2022. Đề án Thành Đoàn tham gia phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên, giai đoạn 2017 – 2022. Năm chương trình mà Thành Đoàn sẽ triển khai trong giai đoạn 2017 – 2022 là: Chương trình tuổi trẻ TP. HCM vì biên giới, biển, đảo. Chương trình huấn luyện, trang bị kỹ năng thực hành xã hội cho thanh thiếu nhi TP. HCM. Chương trình quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn – Hội – Đội. Chương trình phát huy trí thức trẻ, nhà khoa học trẻ. Chương trình tăng cường xây dựng và củng cố hoạt động Đoàn – Hội tại các đơn vị ngoài khu vực Nhà nước.

Trong ba ngày diễn ra Đại hội, ở phiên làm việc thứ nhất, các đại biểu đã tham quan và nghe báo cáo tại các công trình, dự án trọng điểm của TP. HCM để thấy được sự phát triển của TP. HCM trên các lĩnh vực. Qua đó có thêm kiến thức, chất liệu để đóng góp cho văn kiện cũng như trong quá trình thực hiện công tác tại đơn vị. Các địa điểm tham quan là Khu Công nghệ cao TP. HCM, hệ thống đường sắt đô thị TP. HCM, Trung tâm Công nghệ Sinh học TP. HCM, Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TP. HCM, ĐHQG TP. HCM. Phiên làm việc thứ hai có các nội dung quan trọng như: Diễn văn khai mạc Đại hội, Báo cáo tóm tắt Dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn TP. HCM lần thứ X cho Ban Chấp hành Thành Đoàn khóa IX trình Đại hội, trao các hình thức khen thưởng cấp cao.

Phiên làm việc thứ ba, Đại hội tập trung công tác nhân sự, bầu Ban Chấp hành Thành Đoàn khóa X, bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Thành Đoàn, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành Đoàn nhiệm kỳ X. Phiên làm việc thứ tư, Đại hội tập trung cho công tác bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, thảo luận tại 5 chủ đề: “Bạn trẻ và vấn đề văn hóa trong giới trẻ”; “Vai trò của tuổi trẻ TP. HCM trong tham gia phát triển kinh tế”; “Tuổi trẻ TP. HCM sáng tạo, tham gia xây dựng đô thị thông minh”; “Tuổi trẻ TP. HCM tham gia xây dựng văn minh đô thị”; “Đoàn cùng bạn trẻ lập nghiệp, khởi nghiệp”. Phiên bế mạc Đại hội gồm các nội dung chính: Báo cáo kết quả bầu nhân sự và ra mắt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành Đoàn nhiệm kỳ X, ra mắt Đoàn đại biểu Thành phố dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, diễn văn bế mạc Đại hội, thư Đại hội gửi thanh thiếu nhi TP. HCM.

QUẾ SƠN

Bài viết được đăng trên Báo Sinh Viên Việt Nam số 45, phát hành ngày 13/11/2017:

 

To Top