THEO DÒNG THỜI SỰ

Được điều chỉnh đăng ký xét tuyển một lần

Thí sinh sử dụng tài khoản đã được cấp để truy cập vào Cổng thông tin tuyển sinh để kiểm tra thông tin cá nhân và thực hiện điều chỉnh đăng ký xét tuyển trực tuyến.

Không thay đổi số nguyện vọng

Bộ GD – ĐT vừa có công văn gửi các trường đại học, cao đẳng tuyển sinh nhóm ngành đào tạo giáo viên về hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy và tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy, năm 2017. Theo đó, Bộ yêu cầu các sở GD – ĐT sử dụng tài khoản và mật khẩu đã được cấp trong quá trình tổ chức thi THPT quốc gia, xét công nhận tốt nghiệp THPT để nhập dữ liệu phục vụ công tác tuyển sinh đại học. Các sở GD – ĐT tổ chức rà soát, xác định khu vực ưu tiên cho trường THPT tại địa phương theo quy định hiện hành. Đồng thời, phân công các đơn vị thu nhận Phiếu đăng ký dự thi THPT quốc gia và xét tuyển đại học, cao đẳng và Phiếu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển. Chuẩn bị đủ cơ sở vật chất, thiết bị và cử cán bộ có năng lực, nắm vững Quy chế thi THPT quốc gia và Quy chế tuyển sinh để hướng dẫn, hỗ trợ thí sinh. Nhập thông tin Phiếu đăng ký dự tuyển và Phiếu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ. Đảm bảo quy trình, thời hạn thực hiện công việc theo kế hoạch chung về tuyển sinh.

Các sở GD – ĐT cũng phải hướng dẫn thí sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu cá nhân đã được cấp để truy cập vào Cổng thông tin tuyển sinh để kiểm tra thông tin cá nhân và thực hiện điều chỉnh đăng ký xét tuyển trực tuyến. Hướng dẫn thí sinh có nhu cầu thực hiện điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển sau khi có kết quả thi THPT quốc gia. Mỗi thí sinh chỉ được điều chỉnh đăng ký xét tuyển một lần trong thời gian quy định. Thí sinh chỉ được sử dụng một trong hai phương thức: Trực tuyến hoặc bằng Phiếu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển. Để điều chỉnh bằng phương thức trực tuyến, thí sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu cá nhân đã được cấp để thực hiện việc điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển. Phương thức này chỉ chấp nhận khi số lượng nguyện vọng sau khi điều chỉnh không lớn hơn số lượng nguyện vọng đã đăng ký ban đầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển.

Nếu điều chỉnh bằng Phiếu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển, thí sinh được điều chỉnh tăng thêm số lượng nguyện vọng so với số lượng nguyện vọng đã đăng ký ban đầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển và phải nộp bổ sung lệ phí cho số nguyện vọng tăng thêm theo quy định. Thí sinh phải điền đầy đủ thông tin vào Phiếu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển và gửi trực tiếp về điểm thu nhận hồ sơ để cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ. Thí sinh cần lưu ý ghi đúng mã trường, mã ngành, mã tổ hợp xét tuyển theo quy định của trường. Nguyện vọng nào ghi không đúng sẽ không được hệ thống phần mềm chấp nhận và bị loại. Nơi thu nhận hồ sơ phải yêu cầu thí sinh kiểm tra kết quả điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển trong thời gian quy định và đề nghị điều chỉnh sai sót.

Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển vào trường ĐH Nguyễn Tất Thành.

Sở GD – ĐT các tỉnh phải cập nhật Phiếu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển của thí sinh và chịu trách nhiệm về thông tin đã cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ. Trong trường hợp nhập sai thông tin so với Phiếu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển của thí sinh thì phải điều chỉnh lại khi thí sinh đề nghị và lưu bản đề nghị điều chỉnh sai sót của thí sinh. Các sở cũng tăng cường chỉ đạo các trường THPT mở phòng máy tính có nối mạng Internet để thí sinh sử dụng thực hiện điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển trực tuyến.

Không công khai hồ sơ xét tuyển

Đối với các trường đại học, cao đẳng, mỗi trường được gắn một mã số và cấp một tài khoản để sử dụng trong công tác tuyển sinh. Các trường thực hiện đúng lịch tuyển sinh cũng như tổ chức xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào các ngành học của trường theo quy định. Trong đợt 1, các trường có thủ tục sơ tuyển và các trường tổ chức thi đánh giá năng lực chuyên biệt hoặc có môn thi năng khiếu kết hợp với sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia phải hoàn thành việc cập nhật kết quả vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ trước ngày 14/7/2017. Khi xét tuyển bổ sung, các trường phải hoàn thành việc cập nhật kết quả vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ trước khi xét tuyển. Các thông tin cập nhật gồm: Danh sách các thí sinh đã đạt yêu cầu sơ tuyển, danh sách các thí sinh đã đạt yêu cầu đánh giá năng lực chuyên biệt hoặc đạt yêu cầu môn năng khiếu…

Các trường công khai mức điểm nhận đăng ký xét tuyển đối với các tổ hợp xét tuyển khác nhau, sau khi có kết quả thi THPT quốc gia phù hợp với ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ quy định và các điều kiện khác không trái với Quy chế tuyển sinh. Mức điểm tối thiểu của từng bài thi của tổ hợp dùng để xét tuyển do các trường quy định nhưng không trái với Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT, được nêu rõ trong đề án tuyển sinh. Trong thời gian thí sinh điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển, các trường không cập nhật, không công bố thông tin thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường. Các trường phải bố trí bộ phận thường trực gồm các cán bộ có năng lực, có kinh nghiệm trong công tác tuyển sinh, nắm vững quy chế để giải đáp các thắc mắc liên quan đến công tác xét tuyển của trường và chế độ ưu tiên trong tuyển sinh. Đồng thời, các trường tạo điều kiện hỗ trợ thí sinh được sử dụng các phòng máy tính nối mạng Internet của trường để thực hiện việc điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển bằng phương thức trực tuyến.

Mức điểm ưu tiên năm nay được tính theo thang điểm 10 trên tổng điểm tối đa của 3 môn thi trong tổ hợp xét tuyển là 30. Nếu trường xét tuyển với thang điểm khác với thang điểm này, như nhân hệ số môn chính trong tổ hợp xét tuyển thì phải quy đổi mức điểm ưu tiên tương ứng với thang điểm mới và công bố trong Đề án tuyển sinh trước khi thí sinh đăng ký dự thi…

QUẾ SƠN

RÀ SOÁT THÔNG TIN TUYỂN SINH

2017 Bộ GD – ĐT cũng yêu cầu các trường rà soát, cung cấp và công bố thông tin tuyển sinh chính quy đại học, cao đẳng sư phạm, năm 2017. Mục đích việc này là để có thông tin đầy đủ, chính xác phục vụ công tác xây dựng phần mềm xét tuyển, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh trong việc chọn trường và ngành đào tạo đăng ký xét tuyển. Bộ yêu cầu tất cả các trường phải xây dựng và công khai Đề án tuyển sinh trên trang thông tin điện tử của trường và trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ, trước khi thí sinh đăng ký dự thi kỳ thi THPT quốc gia. Chịu trách nhiệm giải trình về các nội dung của đề án. Đồng thời, gửi đề án về Bộ GD – ĐT để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra. Đề án tuyển sinh phải cung cấp đầy đủ các thông tin cơ bản về: Trường, ngành đào tạo, điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo của trường, các thông tin về tuyển sinh của cơ sở đào tạo, quy định điều kiện nhận đăng ký xét tuyển, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của trường…

Bài viết được đăng trên Báo Sinh Viên Việt Nam số 9, phát hành ngày 06/03/2017:

 

To Top