THEO DÒNG THỜI SỰ

Sinh viên TP. HCM ít mua bảo hiểm y tế

TP. HCM chỉ có 88,18% học sinh, sinh viên mua Bảo hiểm y tế, chưa đạt yêu cầu theo quy định. Nhiều trường, tỷ lệ tham gia Bảo hiểm y tế thấp hơn nhiều so với bình quân chung của TP. HCM và tập trung các trường trung cấp, cao đẳng, đại học ngoài công lập.

Tham gia chưa đạt yêu cầu

Bà Nguyễn Thị Thu, Phó Chủ tịch UBND TP. HCM vừa ký văn bản gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND quận, huyện và trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn TP. HCM về việc tăng cường công tác Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên. Theo đó, những năm qua, việc thực hiện công tác Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên được Nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng tiền. Tuy nhiên, năm học 2015 – 2016, TP. HCM có 1.502.835 học sinh, sinh viên tham gia và đạt tỷ lệ 88,18%. Học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế chưa đồng đều và chưa đạt yêu cầu theo quy định bắt buộc của Luật Bảo hiểm y tế. Ở nhiều trường, tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia Bảo hiểm y tế thấp hơn nhiều so với tỷ lệ bình quân của TP. HCM, tập trung ở các trường trung cấp, cao đẳng và đại học ngoài công lập.
“Do một bộ phận học sinh, sinh viên chưa nhận thức đầy đủ về sự cần thiết của Bảo hiểm y tế. Việc tổ chức thực hiện của các cơ quan liên quan chưa đồng bộ. Một số cơ quan Bảo hiểm xã hội chưa thật sự sâu sát trong quá trình triển khai. Việc triển khai Bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên tại trường chưa được quan tâm. Một số cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng chỉ liệt kê số tiền đóng Bảo hiểm y tế vào các khoản thu đầu năm học mà thiếu đi công tác tuyên truyền, vận động ý thức chấp hành Luật Bảo hiểm y tế”, bà Thu nói.

Đảm bảo 100% sinh viên tham gia Bảo hiểm y tế

Do đó, UBND TP. HCM chỉ đạo Bảo hiểm xã hội TP. HCM chủ trì, phối hợp với sở, ban, ngành tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn thi hành về lĩnh vực Bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên. Phối hợp với Sở Y tế, các cơ sở khám, chữa bệnh giải quyết kịp thời những vướng mắc và đảm bảo quyền lợi cho học sinh, sinh viên khi tham gia Bảo hiểm y tế. Phối hợp với các sở: Tài chính, GD – ĐT, Y tế, đề xuất UBND TP. HCM nâng cao mức hỗ trợ Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên từ nguồn ngân sách. Hỗ trợ thêm phần kinh phí thuộc trách nhiệm phải đóng đối với học sinh, sinh viên là con các hộ gia đình đông nhân khẩu, gặp khó khăn về kinh tế.

Sinh viên trường ĐH Nguyễn Tất Thành đóng tiền Bảo hiểm y tế và học phí khi làm thủ tục nhập học.

UBND TP. HCM cũng yêu cầu Cơ quan đại diện Bộ GD – ĐT tại TP. HCM phối hợp với Bảo hiểm xã hội TP. HCM giám sát việc tham gia Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng thuộc Bộ quản lý. Giao chỉ tiêu tham gia Bảo hiểm y tế cho từng trường và xem đây là một trong những tiêu chí đánh giá thi đua. Sở GD – ĐT phối hợp chặt chẽ với Bảo hiểm xã hội TP. HCM, Thành Đoàn và các đơn vị liên quan, tổ chức tuyên truyền Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Bảo hiểm y tế tại các phòng GD – ĐT và các đơn vị trực thuộc. Sở Lao động – Thương binh – Xã hội TP. HCM được giao chỉ đạo các trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội thực hiện tốt công tác Bảo hiểm y tế sinh viên, đảm bảo tỷ lệ bao phủ 100% sinh viên tham gia Bảo hiểm y tế. Thành Đoàn phải phối hợp với Bảo hiểm xã hội TP. HCM, Sở GD – ĐT thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên cho cán bộ, đoàn viên, hội viên trong các trường. Sở Y tế phải chỉ đạo các cơ sở y tế nâng cao chất lượng trong khám chữa bệnh. Đặc biệt là các cơ sở tuyến quận, huyện để thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên. Phối hợp với Sở GD – ĐT nâng cao chất lượng hệ thống y tế trường học. Tổ chức thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra về y tế trong các trường học. Sở Tài chính TP. HCM chủ động xây dựng dự toán đảm bảo kinh phí hỗ trợ mua thẻ Bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên. Phối hợp với Bảo hiểm xã hội TP. HCM và các sở, ngành có liên quan đề xuất UBND TP. HCM nâng mức hỗ trợ Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên ngoài mức hỗ trợ tối thiểu 30% từ ngân sách Nhà nước như hiện nay.

UBND các quận, huyện được giao chỉ đạo Phòng GD – ĐT tổ chức triển khai các chính sách Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên đến cán bộ, giáo viên. Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp được yêu cầu thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ GD – ĐT về việc tăng cường thực hiện Bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên. Phối hợp với Bảo hiểm xã hội TP. HCM tổ chức thu nộp và cấp thẻ Bảo hiểm y tế kịp thời cho học sinh, sinh viên. UBND TP. HCM đề nghị các sở ngành, đoàn thể, UBND các quận, huyện hằng năm báo cáo công tác Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên về Bảo hiểm xã hội TP. HCM. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc sẽ phản ánh về Bảo hiểm xã hội TP. HCM để báo cáo Bảo hiểm xã hội Việt Nam và UBND TP. HCM xem xét, giải quyết.

DUY QUANG

Bài viết đươc đăng trên Báo Sinh Viên Việt Nam số 51, phát hành ngày 26/12/2016:

To Top